VJERA U BOGA I SELJAČKA SLOGA

VJERA U BOGA I SELJAČKA SLOGA

Poziv na izbornu skupštinu

POZIV

NA IZBORNU SKUPŠTINU ORGANIZACIJE BRANITELJA HSS-a

„HRVATSKI SOKOL“

ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE HSS-a KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

koja će se održati 28.studenog  2010. godine ( nedjelja )  u  Svetom Križu Začretju,restoran „ Dunav „

s početkom u  09.30 sati.

Verifikacija članova počinje u  09.00  sati.

 

Dnevni red:

…intonacija himne RH/svečane pjesme HSS-a

…minuta šutnje

  • Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela
    • verifikacijska komisija,
    • kandidacijska komisija
    • izborna komisija
    • zapisničar i 2 ovjerovitelja zapisnika
  • Izvješće verifikacijske komisije

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje Poslovnika o radu izborne skupštine OBHSS županijske organizacije HSS

3. Obraćanje gostiju

4. Izvješće povjerenika županijske OBHSS o radu

5. Izvješće kandidacijske komisije-prijedlog kandidata za predsjednika, 2 potpredsjednika, tajnika, blagajnika, članove odbora županijske OBHSS te predstavnike OBHSS  u skupštini OBHSS .

6. Predstavljanje kandidata za predsjednika, 2 potpredsjednika i tajnika županijske OBHSS.

7. Izbor kandidata

8. Izvješće izborne komisije

9. Obraćanje novoizabranog predsjednika.

....Druženje

VJERA U BOGA I SELJAČKA SLOGA!

Povjerenik OBHSS KZŽ:

Zlatko Martinek,v.r.

 

Web Development by Žarko Maltar | Hrvatska Seljačka Stranka - sva prava pridržana | CroDEST.com | izrada internet stranica | CMS | CRM | SHOP | SEO | SEM